-------------------------------------- இலங்கை ஒரு நாடு இரு தேசம்!---------- பிரிவினையே தீர்வு!!------------ தமிழீழ வாக்கெடுப்பு நடத்து!!!--------------------------------

Monday, 11 December 2017

ENB-TENN:தமிழீழச் செய்தியகம்: How Jerusalem issue plays into Iranian, Turkish (a...

ENB-TENN:தமிழீழச் செய்தியகம்: How Jerusalem issue plays into Iranian, Turkish (a...: M.K. Bhadrakumar How Jerusalem issue plays into Iranian, Turkish (and Russian) hands By M.K. BHADRAKUMAR DECEMBER 11, 2017 Iran ha...

ENB-TENN:தமிழீழச் செய்தியகம்: காஸ்மீரில் இந்திய வெறியாட்டம்-ஈழ இஸ்லாமிய தமிழர்கள...

ENB-TENN:தமிழீழச் செய்தியகம்: காஸ்மீரில் இந்திய வெறியாட்டம்-ஈழ இஸ்லாமிய தமிழர்கள...: https://youtu.be/yULp0FAI8jk கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினரும் பொறியியலாளருமான ஷிப்லி பாரூக் இந்திய இராணுவத்தினால் திட்டமிடப்பட்டு இன...

ENB-TENN:தமிழீழச் செய்தியகம்: டெபாசிட் காப்பீட்டு சட்ட மசோதா குறித்து

ENB-TENN:தமிழீழச் செய்தியகம்: டெபாசிட் காப்பீட்டு சட்ட மசோதா குறித்து: சாஜகான் கட்டுரை: On Financial Resolution and Deposit Insurance Bill, 2017. டெபாசிட் காப்பீட்டு சட்ட மசோதா குறித்து வங்கியில் டெப...