-------------------------------------- இலங்கை ஒரு நாடு இரு தேசம்!---------- பிரிவினையே தீர்வு!!------------ தமிழீழ வாக்கெடுப்பு நடத்து!!!--------------------------------

Saturday, 24 June 2017

ENB-TENN:தமிழீழச் செய்தியகம்: 13 ஆவது திருத்தத்துக்குக் குறைந்த அதிகாரமே நமது கோ...

ENB-TENN:தமிழீழச் செய்தியகம்: 13 ஆவது திருத்தத்துக்குக் குறைந்த அதிகாரமே நமது கோ...:   13ஆவது திருத்தத்தை நாம் ஒருபோதும் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. இதனை பலமுறை தெரியப்படுத்தியும் உள்ளோம். மங்கள முனசிங்க அறிக்கை, சந்திரிக்கா அ...

Wednesday, 21 June 2017

புதிய ஈழம்: ENB செந்தோழர் பச்சையப்பனுக்கு சிவப்பு அஞ்சலி வீர வ...

புதிய ஈழம்: ENB செந்தோழர் பச்சையப்பனுக்கு சிவப்பு அஞ்சலி வீர வ...: தோழர் பச்சியப்பன் மறைந்தார். அவரின் இலட்சியம் மறையவில்லை. பாலக்கோடு - தமிழக உழைக்கும் மக்கள் மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது, அவ...

Wednesday, 14 June 2017

சமரன்: கட்சித் தோழர் பச்சியப்பனுக்கு கழக மக்கள் சிவப்பு அ...

சமரன்: கட்சித் தோழர் பச்சியப்பனுக்கு கழக மக்கள் சிவப்பு அ...: தோழர் பச்சியப்பன் மறைந்தார். அ வரின் இலட்சியம் மறையவில்லை. பாலக்கோடு - தமிழக உழைக்கும் மக்கள் மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது, அ...